оловна спойка

Технически спецификации

Оловна спойка се използва за калайдисване и запояване на радиоапаратура, работа с печатни платки, прецизни инструменти с високо запечатани шевове, където не се допуска прегряване на детайлите.

Сравнителен състав на припои

без антимон

Степен на спойка OKP код Калай Антимон Кадмий Мед Водя
ПОЗ 90 17 2311 1100 04 89−91 - - - Почивка
ПОЗ 63 17 2312 0100 62,5-63,5 - - -
ПОЗ 61 17 2312 1100 10 59−61 - - - Един и същ
ПОЗ 40 17 2314 1100 00 39−41 - - - "
ПОЗ 30 17 2321 1100 09 29-31 - - - "
ПОЗ 10 17 2326 1100 06 9−10 - - - "
ПОЗ 61М 17 2312 1200 07 59−61 - - 1,2−2,0 "
ПОСК 50−18 17 2313 1200 02 49−51 - 17−19 - "
ПОСК 2−18 17 2343 1100 09 1.8−2.3 - 17,5−18,5 - "

Нисък антимон

Степен на спойка OKP код Калай Антимон Кадмий Мед Водя
POSSu 61−0,5 17 2312 1400 01 59−61 0,05-0,5 - - Почивка
POSSu 50−0,5 17 2313 1100 05 49−51 0,05-0,5 - - Един и същ
POSSu 40−0,5 17 2314 1200 08 39−41 0,05-0,5 - - "
POSSu 35−0,5 17 2315 1200 03 34−36 0,05-0,5 - - "
POSSu 30−0,5 17 2321 1200 06 29-31 0,05-0,5 - - "
POSSu 25−0,5 17 2322 1200 01 24−26 0,05-0,5 - - "
POSSu 18−0,5 17 2323 1100 10 17−18 0,05-0,5 - - "

Антимон

Степен на спойка OKP код Калай Антимон Кадмий Мед Водя
ПОЗ 95−5 17 2311 1200 01 Почивка 4,0−5,0 - - -
POSSu 40−2 17 2314 1300 05 39−41 1,5−2,0 - - Почивка
POSSu 35−2 17 2315 1300 00 34−36 1,5−2,0 - - Един и същ
POSSu 30−2 17 2321 1300 03 29-31 1,5−2,0 - - "
POSSu 25−2 17 2322 1300 09 24−26 1,5−2,0 - - "
POSSu 18−2 17 2323 1200 07 17−18 1,5−2,0 - - "
POSSu 15−2 17 2324 1100 05 14−15 1,5−2,0 - - "
POSSu 10−2 17 2326 1200 03 9−10 1,5−2,0 - - "
POSSu 8−3 17 2326 1300 00 7−8 2,0−3,0 - - "
POSSu 5−1 17 2327 1100 0 4−5 0,5−1,0 - - "
POSSu 4-6 17 2327 1200 09 3-4 5,0−6,0 - - "
POSSu 4-4 17 2327 1300 06 3-4 3,0−4,0 - - "

Форма за освобождаване

Тел с диаметър 1-1,4, диаметър 1,5-5, блокове, прът с диаметър 8-15 *