Титан GOST

Процентен състав на титанови валцувани продукти.

марка Ти Ал
Zr V сн мо Мн Fe Si Кр О ° С н други
BT1−00 основата
≤0,15 ≤0,08 ≤0,1 ≤0,05 ≤0,04 0,1
WT1−2 ---«---
≤1,5 ≤0,15 ≤0,3 ≤0,1 ≤0,15 0,3
WT1−0 основата
≤0,3 ≤0,1 ≤0,2 ≤0,1
0,3
VT3−1 ---«---
5,5−7
≤0,5
2,0−3,0 0,2−0,7 0,15−0,40 0,8−2,0 ≤0,15 ≤0,1 ≤0,05 0,3
ОТ4-0 ---«---
0,4−1,4
≤0,3
0,5−1,3 ≤0,3 ≤0,12 ≤0,15 ≤0,1 ≤0,05 0,3
OT4 ---«---
3,5−5
≤0,3
0,8−2,0 ≤0,3 ≤0,12 ≤0,15 ≤0,1 ≤0,05 0,3
OT4−1 ---«---
1,5−2,5
≤0,3
0,7−2,0 ≤0,3 ≤0,12 ≤0,15 ≤0,1 ≤0,05 0,3
VT5−1 ---«---
4.3-6 ≤0,3 ≤1 2,0−3,0 ≤0,3 ≤0,12 ≤0,15 ≤0,1 ≤0,05 0,3
BT5 ---«---
4,5−6,2 ≤0,3 ≤1,2 0,8 ≤0,3 ≤0,12 ≤0,2 ≤0,1 ≤0,05 0,3
BT6 ---«---
5.3−6.8 ≤0,3 3,5−5,3
≤0,6 ≤0,1 ≤0,2 ≤0,1 ≤0,05 0,3
BT8 ---«---
5.8−7 ≤0,5
2.8−3.8 ≤0,3 0,20−0,40 ≤0,15 ≤0,1 ≤0,05 0,3
VT6s ---«---
5.3−6.5 ≤0,3 3,5−4,5 ≤0,25 ≤0,15 ≤0,15 ≤0,1 ≤0,04 0,3
BT9 ---«---
5,8−7,0 1,0−2
2.8−3.8 ≤0,25 0,20−0,35 ≤0,15 ≤0,1 ≤0,05 0,3
BT16 основата 1,8 -3,8
≤0,3
4 - 5 4,5−5,5 ≤ 0,25 ≤0,15
0,15 ≤0,1
BT14 ---«---
3,5−6,3
0,9−1,9
2,5−3,8 ≤0,3 ≤0,2 ≤0,2 ≤0,1 ≤0,1 0,3
BT22 ---«---
4.4−5.7 ≤0,3
4,0−5,5 4,0−5,5 0,5−1,5 ≤0,15 0,5−1,5 ≤0,18 ≤0,1 ≤0,05 0,3
BT20 ---«---
5,5−7 1,5−2,5
0,8−2,5 0,5−2,0 ≤0,25 ≤0,15 ≤0,15 ≤0,1 ≤0,05 0,3
ПТ-1М основата
ПТ-7М ---«---
1,8−2,5 2.0−3
≤0,25 ≤0,12 0,15 0,1 0,04 0,3
PT-3V ---«---
3,5−5 ≤0,3
1.2−2.5 ≤0,25 ≤0,12 0,15 0,1 0,04 0,3
2B ---«---
1,5−2,5
1,0−2 ≤0,2 ≤0,1 0,12 0,7 0,04 0,3
5B ---«---
4.7−6.3 ≤0,1
1,0−1,9 0,7−2,0 ≤0,25 ≤0,12 0,13 0,06−0,14 0,04 0,3
3M ---«---
0,2−0,7 ≤0,3
3,5−5,0 ≤0,2 ≤0,1 0,15 0,1 0,04 0,3
14 основата
3,5−5,6 ≤0,3
0,5−2,5 ≤0,25 ≤0,12 0,15 0,1 0,04 0,3
AT3 ---«---
2,0−3,5 0,20−0,40 0,2−0,5 0,15 0,1 0,05 0,3
40 ---«---
1,5−3,5 ≤0,3 0,5−2,5 ≤0,25 ≤0,12 0,14 0,07 0,04 0,3
SP 17 ---«---
≤5,1
≤5,6 ≤1,4

титанова тел. Процентен състав

Марка Ти Ал
Zr
V сн мо Мн Fe Si Кр О ° С н з други
ВТ-2 Св. база
2.0−3 0,15 0,1 0,12 0,05 0,04 0,003 0,3
ВТ-6 Св. ---«---
3,5−4,5
2,5−3,5 0,15 0,1 0,12 0,05 0,04 0,003 0,3
В T20−1 St. ---«---
2.0−3 1,0−2 0,5−1,5
0,5−1,5 0,15 0,1 0,12 0,05 0,04 0,003 0,3
WT20−2 St. ---«---
3,5−4,5 1,0−2 0,5−1,5 0,5−1,5 0,15 0,1 0,12 0,05 0,04 0,003 0,3
СПТ-2 Св. ---«--- 3,5−4,5
1,0−2
2,5−3,5 0,15 0,1 0,12 0,05 0,04 0,003 0,3

Титанови леярски сплави. Процентен състав

Ти Ал
V Fe Si О ° С н з други
TL3 база
3,0−4,5 0,15 0,25 0,12 0,15 0,1 0,04 0,006 0,5
TL5 ---«---
-3,5−5 1,5−2,5 0,25 0,15 0,15 0,1 0,04 0,008 0,5

Доставчик

Предлагаме закупуване на титан от специализирани складове на доставчика Evek GmbH с доставка до всеки град. Пълно съответствие с международните стандарти за качество. Доставчикът Evek GmbH предлага закупуване на титан, цената е оптимална в този сегмент на валцувани продукти.

Купете, изгодна цена

Предлагаме титан, като цената се определя от технологичните особености на производството без да включва допълнителни разходи. Уебсайтът на компанията показва информация за най-новите пристигащи продукти. Възможно е да поръчате продукти с нестандартни параметри. Имаме най-доброто съотношение цена-качество за цялата гама продукти. Evek GmbH е печеливш доставчик в сегмента на титанови сплави. Навременната доставка се осигурява от представителствата в градовете на Източна Европа.