Новини

Промяна на времето

Доставка на волфрамови продукти

От началото на 2009 г., нашата компания доставя следните волфрамови продукти:

  • Волфрамови електроди BA режийни, BSD, WT20, WL20 WC20, и други.
  • Волфрам тел, както и набор от 0.3 -150 мм
  • спиралата на волфрам от 0.02 — 0.10 мм
  • волфрамови продукти в съответствие с чертежи на поръчителя

Способността да се доставят нестандартно производство на волфрам и неговите сплави. Export.

За да гледате всички новини