Новини

Промяна на времето

Allegheny Technologies реши да започне нова титан растителна

Въпреки трудните условия на световния пазар на титан и несигурни перспективи по отношение на потенциалния си растеж, американска корпорация Allegheny Technologies реши да започне производство на титан гъба в новия си завод, разположен в Роули (Юта).

Според Дан Greenfield (Дан Greenfield), директор за връзки с инвеститорите, първоначално планирано да започне производство в края на 2008 г., обаче, проби на световната икономическа криза е принуден да го отложи за неопределено време. «2009 г. беше провал, но се надяваме, че 2010 г. ще бъде много по-добре," — каза той.

Компанията е наела през третото тримесечие на 2009 г., повечето от служителите на новото дружество, и проведе обучението си през октомври-декември.

Основните потребители на титан са авиационната и отбранителната промишленост, като той се използва в медицината и техниката.

За да гледате всички новини