Новини

Промяна на времето

Молибден пазар през 2010 г., ще бъде базирана

Sojitz Corporation на Япония публикува прогнозата си за молибден пазар, както през 2010 г., според който търсенето и предлагането ще бъде балансиран като цяло.

Отклоненията са възможни, но изходът ще се върне на нивото от 2008 г., ще бъде в размер на около 164 хиляди. Тона и ще бъде приблизително равна на обема на потребление.

Както беше съобщено от Япония Metal, възстановяването на световната икономика ще стимулира търсенето и предлагането в сравнение с 2009 г. Въпреки това, търсенето все още може да бъде под максималната нивото, достигнато през 2008 г., с около 10%.

Нарастването на търсенето на метала в Китай все още не е довело до значително напрегната ситуация на пазара. Въпреки това, ако се наблюдава тенденция за увеличаване на консумацията на молибден ще остане в страната, в бъдеще има риск от липса на предлагане на пазара.

Анастасия ряпа, SOGRA

За да гледате всички новини