Новини

Промяна на времето

Китай през 2010 г. ще се увеличи консумацията на молибден от 13%

Потреблението на молибден в Китай през 2010 г. ще се увеличи с 13% в сравнение с 2009. Такова становище беше изразено от местни производители, според Metal Bulletin.

Въпреки това, растежът на производството може да изпревари растежа на потреблението. Във връзка с това, че страната трябва да изнася повече, за да компенсира превишението.

Обеми на производство на молибден се очаква да нарасне до 90 хиляди. Тона. През миналата година в Китай, както знаем, е бил освободен около 73 хиляди. Тона продукция.

Припомнете си, че през 2009 г. консумацията на молибден в Китай е около 61 200. Тона.

За да гледате всички новини