Новини

Промяна на времето

Китайското издание на концентрат молибден ще се увеличи с 10%

Китайското издание на молибден концентрат се очаква да нарасне през тази година с повече от 10% в резултат на нарастващото търсене от страна на производителите на неръждаема стомана, съгласно Jinduicheng Молибден Co (JDC), най-голямата китайска компания за производство на молибден.

концентрат Release с молибден съдържание на 45%, се очаква да нарасне през тази година до 185 хил. тона или повече, че най-малко 17 хил. тона повече от миналата година, каза Ян Kanzhun, маркетинг мениджър за JDC.

В същото време, тя се прогнозира, че потреблението ще нарасне до 62 хиляди. Тона метал, според Пекин Antaike Информация Co., т. е. с 14,8% в сравнение с миналата година. — Trading System Metallotorg

За да гледате всички новини