Телефон за контакти
в Днепропетровск и в други градове
 • +49 (208) 376-298-00
 • +7 (495) 639-93-00
 • +7 (812) 424-79-70
  8 800 безплатно и с мобилни8 (800) 333-03-10
 • +7 (343) 339-47-71
  8 800 безплатно и с мобилни8 (800) 333-03-10
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (831) 261-38-00
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (3452) 69-21-95
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (8612) 38-85-11
 • +7 (3472) 24-24-19
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (3512) 20-54-09
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (3822) 70-03-03
 • +38 (056) 790-91-90
 • +38 (044) 237-71-11
 • +38 (057) 728-53-24

Новини

Промяна на времето

Основни тенденции и развитието на пазара на титанов диоксид в Q1 2010

Обемите на производството на титанов диоксид през 2009 г. се очаква да възлезе на 4.5−4.7 млн. Тона (5,1 млн. Тона през 2008 г.), въпреки значителното увеличение на производството на титанов диоксид в Китай. През 2009 г. Китай произведе 1.047 млн. Тона на титанов диоксид в сравнение с 787 хил. Тона през 2008 г., в Съединените щати през 2009 поддържа позицията, както е най-големият производител на титанов диоксид в света. В САЩ, през 2009 г. 1.15 млн. Тона на титанов диоксид, произведени. През последните пет години, максималната производството на титанов диоксид в САЩ беше през 2007 г. — 1,44 милиона тона през 2008 г. са произведени 1,35 милиона тона, благодарение на качеството на титанов диоксид, произвеждан от САЩ остава най-големият нетен износител на този пигмент… в света.

Според прогнозите, през следващите години, търсенето на титанов диоксид в света ще нарасне с около 3% на година, докато в Азия — с 5−6% годишно (в Китай — 8% годишно в Индия — 7−8% годишно). Това не е изненадващо, като се има предвид големия потенциал на потребление в тези страни. В момента, титанов диоксид консумация на глава от населението в Китай — 0,6 кг, а в Индия — 0,1 кг в сравнение с 3.4 кг на глава от населението в населението на САЩ. Явно потребление на титанов диоксид в Китай през 2009 г. е в размер на 1,16 милиона евро. Тона. През 2009 г. вносът на титанов диоксид в Китай са се увеличили с 27,9% в сравнение с 2008 г., докато Китай продължава да бъде нетен вносител на титанов диоксид. Повече от 80% от вноса на пигмент титанов диоксид през 2009 г. се наблюдава при 5 страни: Тайван, Австралия, САЩ, Япония и Мексико. Малко по-малко от 50% от износа на пигмент титанов диоксид в Китай през 2009 г. — не е представено в Южна Корея, Бразилия, САЩ, Индонезия и Иран. Очаква (според данните, Frbiz.com), консумацията на титанов диоксид в Китай през 2010 г. ще се увеличи с 10−15% в сравнение с 2009 г., Украйна продължава да бъде основен доставчик на титанов диоксид в Русия. Market титанов диоксид, консумирана в производството на бои в Русия е намалял с 25−30% през 2009 година. Налице е процес на смяна на фирми титанов диоксид водещи продукти на украинския и китайско производство. Преди това, делът на украинския производство на титанов диоксид намалява. Предполага се, че през 2010 г. консумацията на титанов диоксид в Русия ще увеличени в сравнение с 2009 г., обемът му ще бъде около 80% от цифрата за 2008 г., че е до 62 хиляди. Тона. До 2015 г., търсенето може да се увеличи до 160 хиляди. Тона годишно. През 2008 г. руската консумация на титанов диоксид на глава от населението е 0,5 кг, докато в европейските страни 3,4−4 кг на глава от населението. Друг основен доставчик на титанов диоксид в Русия и в бъдеще може да бъде Индия, където отново след неотдавнашното посещение на опит на Путин за сметка на дълга на Русия да възобнови строителството на завод за титанов диоксид в щата Ориса. преди повече от три години, съвместно предприятие под формата на акционерно дружество — Titanium Продукти Private Ltd. (TPPL), в която 51% собственост на Руската федерация (EBV), 45% — на индийска компания Saraf агенции, и 4% — руска компания АД Technochim Holding. Въпреки това, все още остава нерешен въпрос на собственост върху земя, отпусната за изграждането на този завод. Най-подходящите за производителите на титанов диоксид е емисионната стойност на пигмента. През втората половина на 2009 г. цените във всички региони на света на титанов диоксид започва да се покачва. Цените в Европа са почти достигнали преди кризата стойност (около 3200 US $ / тон). Цени на титанов диоксид в САЩ в началото на март 2010 г. са повлияни до набор 2510−2820 US $ / тон. Цени за пигмент титанов диоксид в Азия в средата на февруари 2010 г. възлиза на $ 2410−2550 / т на CFR Азия, и в началото на март 2010 г. вече са били в рамките на 2615−2850 US $ / тон, укрепен дължат главно на Китай ,

За да гледате всички новини
Обадете се върна в 30 секунди.
Free!
Обр