Новини

Промяна на времето

Rio Tinto ще намали производството на мед от 15%

Corporation Rio Tinto очаква намаляване на тази година в обема на производство на мед от 15%, което се дължи главно на по-ниско качество на суровината. Както бе посочено от Andrew Harding (Andrew Harding), изпълнителен директор на разделението мед Rio Tinto, производство на мед през 2010 г. ще бъде в размер на 680 хил. Тона спрямо 804,700 хил. Тона през 2009 г.

Добив на суров мед и превръщането му в чист метал миналата година е в размер на 32% в структурата на доходите на Rio Tinto, завършвайки на второ място след желязната руда.

Според Андрю Хардинг, през 2010 г. по света мед на пазара ще се наблюдава малък излишък от метал, но на следващата година той заменя дефицит.

За да гледате всички новини