Новини

Промяна на времето

В Европа търсенето на възстановяване на изделия от мед

Потреблението на медни продукти в Европа ще продължи да се възстановява, ръководител на групата, Aurubis, най-големият в Европа производител на мед.

«Търсенето на меден валцдрат е увеличил в сравнение с нивото от миналата година, и неговото възстановяване се наблюдава във всички сектори на продажбите», — се казва в доклада Аурубис. Повишено търсене на медни пръти е до голяма степен се дължи на разширяване на продажбите на домакински уреди и автомобили. В допълнение, тенденцията да се замени мед с алуминий има ниско ниво.

Що се отнася до други видове продукти, Aurubis, тя бе значителен ръст в търсенето на барове, чието производство постепенно се връщат към предкризисните ниво.

Засилване на потребление значително, както и за други видове мед полуготови продукти, включително отдаване под наем, използвани в машиностроенето и автомобилната индустрия, и тръби, чийто сегмент е много чувствителен към увеличаване на цените.

За да гледате всички новини