Новини

Промяна на времето

Novelis вижда перспективи за ръст в търсенето на валцувани продукти от алуминий

«Като най-големият производител на алуминиев прокат в света Novelis се стреми да бъде в центъра на растеж на търсенето от страна на крайните потребители," — каза Ервин Майер (Erwin Mayr), ръководител на стратегията на корпорацията.

«Използването на алуминий като материалът се подсилва от икономически развития в развиващите се пазари — каза той. — Три макроикономическа тенденция — увеличаване на урбанизацията, разпространението на капитали в развиващите се пазари и дългосрочно движение към устойчивост -. Осигурят стимули за обозримо бъдеще търсенето на валцувани продукти от алуминий «

Той посочи за наемане на относителната стабилност на пазара в сравнение с други продукти на крилатия метал. «Увеличението на използването на алуминиев прокат базирани на широка гама от продукти от него» — каза Ервин Майер. — Тя осигурява висока степен на предвидимост на пазара от гледна точка на планирането на производството и потреблението «.

За да гледате всички новини