Телефон за контакти
в Днепропетровск и в други градове
  • +49 (208) 376-298-00
  • +38 (056) 790-91-90
  • +38 (056) 790-91-90
  • +38 (056) 790-91-90

Новини

Промяна на времето

KGHM Polska Miedz не вижда перспективи за растеж в цените на медта

Вторият по големина производител на мед в Европа, компанията KGHM Polska Miedz, очаква цените на медта да бъдат нестабилни и евентуално по-ниски в краткосрочен и средносрочен план.

«През последните няколко месеца, ние съобщи, че нашата прогноза за глобалната икономика по-песимистични — Романовски каза Ярослав (Ярослав Романовски), ръководител на хедж посока на KGHM Polska Miedz. — Ние имаме съмнения по отношение на високата стабилност на цените на медта в краткосрочен до средносрочен план, но, разбира се, ние сме оптимисти в по-далечно терминът «.

За да гледате всички новини
Обадете се върна в 30 секунди.
Free!
Обр