Новини

Промяна на времето

Производство на алуминий в Бразилия нарасна леко

Обемът на първичното производство на алуминий в Бразилия се увеличи с 1% през юли 2010 г. в сравнение с юли 2009 г. и възлиза на 130.6 хил. Тона. Това е според Асоциацията на бразилския Алуминиеви.

Като цяло, през януари-юли на текущата в сравнение със същия период на миналата година, крилат производство на метал в страната е намалял с 0,8% и възлиза на 891.8 хил. Тона.

Спомнете си, че според прогнозите на потреблението на организация, алуминий в Бразилия през 2010 г. в сравнение с 2009 г. ще нарасне с 24,7% до 1,26 милиона тона.

По-рано беше съобщено, че Бразилия през май се увеличи на топене на алуминий с 1.4% в сравнение със същия период на 2009 г., за да 130 900. Т. е намален с 1,6%, обаче, производството на алуминий в 5 месеца на тази година, 634.6 THS. тона.

През 2009 г. Бразилия е намалила топене на алуминий със 7% в сравнение с предходния период, до 1,53 милиона тона.

За да гледате всички новини