Новини

Промяна на времето

Глобалното производство на мед ще продължи да се покачва

Международна Група за изследване на мед (International Copper Study Group, ICSG) пусна прогноза за глобалната медната индустрия за периода до края на 2014 г.

Според него, световната мощ на суров добив на материали «червено метал» за срок от пет години (s2009 до 2014 г.) ще се увеличи с 4.4% до 19.461 милиона тона до 24.161 милиона тона. Основното увеличение в минното производство ще дойде от Бразилия, Чили, Конго, Замбия и Монголия, която се планира да се приложат редица проекти за разработване на нови полета.

Обработете същия капацитет за производство на черна мед ще се разшири с 2.6% до 18.166 милиона тона до 20.676 милиона тона, а производството на рафинирани метали — с 3,4% от 18,507,000 тона до 21,872,000 тона активно развитие, тук ще се дължи на увеличеното производство «. червен метал «в Азия, главно в Китай и Индия, Иран и Индонезия. За Азия ще последва в Африка и Латинска Америка, където ICSG също се очаква да се увеличи производството, но в Северна Америка, медта ще се прави по-малко, тъй като закриване на предприятията в Канада.

За да гледате всички новини