Новини

Промяна на времето

На цената на един титан под наем се увеличава

Според обобщените данни от домашни метален търговски дружества на, титан валцувани на вътрешния украински пазар продължава да се покачва. В частност, през последните две седмици, цените на неръждаема 12X18H10T тръба се увеличили средно с 10%. През втората dekadke октомври, за такава тръба 14×2 и 13×3, купувачът предложил да плати около 90 000 UAH, 18×3 32×3 и 48×3 — … Около 70 000 UAH, и за 76×3 и 25×3 — 60 и 80 000 UAH, съответно… Повишените цени на Ti-сплескани, според търговците, е, че макар и бавно, но продължава.

За да гледате всички новини