Новини

Промяна на времето

«Antofagasta»: производство на мед намалява

Един от най-големите световни доставчици на червения метал, британската компания «Antofagasta АД», спад от 7.8% в обем от метал, произведен през първото тримесечие на тази година в сравнение със същия период на миналата година, което е в размер на 169.4 хиляди тона цяло. Това състояние на нещата се дължи на планираните работи по поддръжката, проведени върху «Esperanza» проекта и «Los Pelambres».

Топене на молибден е намалял с 34,6% през първото тримесечие, което е в размер на 1,7 хиляди тона, производството на злато падна с 34.1%, в размер на 56.8 хиляди унции. Въпреки това, компанията се придържа към планираните годишни цифри за топене на 700 хиляди тона мед, 7,5 хиляди тона молибден, и 270 хиляди унции злато. На разположение на дружеството е 4 чилийската мина — «Los Pelambres», «Esperanza», «El Tesoro» и «Michilla», акции, притежавани от компанията от 2004 г. насам, пуснати в обращение на Лондонската фондова борса.

Междувременно Китай продължава да се увеличава капацитета си чрез увеличаване на броя на внесените мед. През април тази година обемът на внесените продукти са се увеличили с 52% в сравнение със същия период на 2013 г., която е в размер на 450 хиляди тона. По-рано британските анализатори прогнозират увеличение на търсенето в Китай в червения метал за десет години период с 3.5%. Ако прогнозата ще бъде вярна, това ще бъде възможно да се говори за намаляване на потреблението на метала, тъй като предишното десетилетие бе белязан от увеличаване на търсенето на 11%. През март тази година в сравнение с предходния месец, метални внос на необработени се увеличили с 40 хиляди тона, представляващи общо 420 000 тона — и цифрите от началото на годината са най-високи. Обемът на метал, произведен през първите два месеца на тази година в сравнение със същия период на миналата година се увеличи с 6,7%.

Медиите в Китай са пуснали информация за договора инвестиции между Казахстан и Китай. Съвместният проект включва изграждането на добива и преработката на растенията, разположени в 210 километра от Астана. Годишният капацитет на производството на бъдещия минния се очаква да бъде 5 млн. Тона на глина и 25 млн. Тона медни сулфидни руди. «Китай цветни метали» ще поеме отговорността за доставката на основното производствено оборудване, неговата инсталация и последващо въвеждане в експлоатация и пускане в експлоатация. 15 управление ще отговаря за въвеждане в експлоатация на обработката линия на сулфидни руди. Стартиране на проекта се планира да направи следващото лято.

За да гледате всички новини