Телефон за контакти
в Днепропетровск и в други градове
 • +49 (208) 376-298-00
 • +7 (495) 639-93-00
 • +7 (812) 424-79-70
  8 800 безплатно и с мобилни8 (800) 333-03-10
 • +7 (343) 339-47-71
  8 800 безплатно и с мобилни8 (800) 333-03-10
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (831) 261-38-00
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (3452) 69-21-95
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (8612) 38-85-11
 • +7 (3472) 24-24-19
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (3512) 20-54-09
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (3822) 70-03-03
 • +38 (056) 790-91-90
 • +38 (044) 237-71-11
 • +38 (057) 728-53-24

Новини

Промяна на времето

Русал: цени падат

Обобщавайки резултатите от първото тримесечие на тази година, Русал в резултат на влизането в сила на програма за намаляване на капацитета е бил принуден да признае спад в производството. По-специално, първично топене на алуминий, намалява до стойност от 883 000 тона, което е по-ниска, отколкото през четвъртото тримесечие на миналата година с 2.3%, когато обемът е 904,000 тона. Ако сравним данните със същия период на 2013 г. цифрите са намалели с 12,3% или 124 хиляди тона, докато през 2013 г. и през първото тримесечие на обема на производството в размер на 1007 хиляди тона. Намаляване на скоростта на растеж на производството на алуминий се дължи основно на процеса на временна спирка в най-слабо ефективни точки, принадлежащи на компанията и се намират в Урал и европейската част на Русия.

Обемът на продукти, произведени с добавена стойност се увеличава до 44% от общата маса на метал, докато миналата година цифрите са 40% за същия период и 43% през последното тримесечие. От януари до март тази година, цената на алуминия на Лондонската фондова борса продължава да спада и в резултат достигна най-ниската граница от април до юни 2009. Средната цена на алуминия на Лондонската фондова борса в края на март тази година е в размер на 1 708 USD за тон, като тази цифра по-ниски от разходите за четвъртото тримесечие на миналата година, което се равнява на 1769 долара за тон, до 3,4%. Въпреки това, тази негативна динамика, до известна степен се компенсира от по-високи премии за стойността на LME — през първото тримесечие на тази година, размерът на премиите е равна на 336 USD / т, докато цифрите са по-ниски от 21,3% през последното тримесечие на миналата година и възлизат на 227 USD / т.

През януари-март 2014 и намалява производствените разходи за тон — с 6.6%, което възлиза на 1 741 USD / т, докато цифрите са 1864 USD / т на 4-то тримесечие на миналата година. В сравнение със същото намаление период на разходите в размер на 11,7% — 1971 USD / тон. Причината за намаление беше приемането на Русал мерки за намаляване на разходите, както и падането на рублата спрямо долара на американската политика. Приходите от първото тримесечие на 2014 г. остава почти без промяна, в размер на 2,123 милиарда долара. USD, а през последното тримесечие на 2013 г. Данните бяха 2125000000. USD. Въпреки това, спадът в стойността на метала на Лондонската фондова борса, до известна степен се компенсира от увеличаване на обема на продажбите, увеличаване на премиите и подобрени продукти, представени.

За да гледате всички новини
Обадете се върна в 30 секунди.
Free!
Обр