Телефон за контакти
в Днепропетровск и в други градове
 • +49 (208) 376-298-00
 • +7 (495) 639-93-00
 • +7 (812) 424-79-70
  8 800 безплатно и с мобилни8 (800) 333-03-10
 • +7 (343) 339-47-71
  8 800 безплатно и с мобилни8 (800) 333-03-10
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (831) 261-38-00
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (3452) 69-21-95
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (8612) 38-85-11
 • +7 (3472) 24-24-19
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (3512) 20-54-09
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (3822) 70-03-03
 • +38 (056) 790-91-90
 • +38 (044) 237-71-11
 • +38 (057) 728-53-24

Новини

Промяна на времето

Внос на стоманени намалява, вносът на готови продукти се разраства

Според експерти на AISI (Американски желязо и стомана Institute), цифрите август на вноса на стомана е 3.554 милиона тона. Тази цифра е 8% по-ниски от резултатите от миналия месец, когато оборотът юли са достигнали нивото на 3.856 милиона тона. Въпреки това, вносът на готови продукти през август в сравнение с резултатите от юли показва значително увеличение на производителността — увеличение на вноса на арматура в размер до 240%, договорената тръба до 11%, а стандартната релса до 31%. Значително е намалял внос тонаж на готови стомана — обем август възлиза на 2.681 милиона тона, в сравнение с цифрата юли под 12%. За периода януари-август тази година, обемът на общия внос в размер на 28.494 милиона тона готова вноса на стомана — 21.316 милиона тона. Тези данни са резултатите от над същия период на миналата година с 35% и 29%, съответно. внася август на пазара на наеми е 26%.

За периода януари-август 2014 в сравнение със същия период на 2013 г. пометен значително увеличение на вноса на следните продукти: прът (вносът се е увеличил с 80%), плочи в рулони (увеличение с до 81%), плочи (до 56%), студено валцувани листове (увеличение на до 72%), ленти и листове от метални покрития (ръст от около 52%), ленти и листове, поцинковани (ръст от около 54%). Най-големите износители в август тази година могат да се разглеждат като Южна Корея, въпреки спад в превозите на 22% в сравнение с юли, които бяха пуснати 438,000 тона продукти; Китай — с намаление от 9% от доставките възлиза на 245 000 тона; Япония — е нараснал с 5%, износ на 209 000 тона; Тайван — 21% с увеличение на износа е 128 000 тона; Турция — увеличение от порядъка на 66% до 219 000 тона.

Според най-новите данни, предоставени от AISI (Американски желязо и стомана Institute), през юли тази година, обемът на стоманени изделия е нараснал с 2,4% в сравнение с данните юни. В сравнение със същия период на миналата година юли увеличение от 2.6%. Пратки от САЩ стоманолеярни през юли, за да отбележи производството на 8,291,823 тона в сравнение с предходния месец се увеличава с 2,4%, което е в размер на 8,492,744 тона. В сравнение с резултатите от юли 2013 г. нивото на 8,274,511 тона са се увеличили с 2,6% през юли тази година, превози на стоманени продукти. За периода януари-юли обемът на доставени стомана в сравнение със същия период на миналата година се увеличи с 2.9% до 57.270 млн. Тона срещу 55.676 милиона тона.

За да гледате всички новини
Обадете се върна в 30 секунди.
Free!
Обр