Новини

Промяна на времето

производство на сурова стомана в страните от ОНД е намалял

World Steel, Световната асоциация по стомана, публикува данни за топене на стомана в страните от ОНД. Според тези данни за производство ноември 2014 е намалял с 3,9% в сравнение с резултатите от 2013 година. Основният фактор, който влияе на обема на производство на стомана, се наблюдава рязко намаляване на производствения капацитет в Украйна. Обемът на стомана, произведени в Беларус се увеличи с повече от 47,1%, което възлиза на 224 000 тона през ноември, 2014. Индикатори през ноември 2013 г., когато той е в размер на 152 000 тона. През същия период, Молдова, произведени 29,000 тона. Обемите, отливани в Казахстан, достигнали нивото от 339 000 тона, което е 1.5% по-висока от 2013 година на изпълнение, в размер на 334,000 тона. Русия за ноември 2014, произведено цяло 5,840 млн. Тона суров стомана. Този резултат е по-висок от същия период на 2013 г. с 5,8%, при производството възлиза на 5,521 милиона евро. Тона. В Украйна, намаляване на производствения капацитет през ноември 2014 година. Като цяло, производствените обеми са намалели до нивото на 1822 хиляди. Тона. Миналата година, цифрите са по-високи от 28,6%, в размер на 2.553 млн. Тона метал. Узбекистан също бележи спад от 0.8% през ноември 2014 година.

Като цяло, според производството на World Steel стана на ЕС през ноември намалява с 0.8% в сравнение с миналата година. Високите резултати ноември показаха, Германия. Металургични немски фирми, произведени 3,599,000. Тона / месец. Въпреки това, той е по-ниски от 1,9% през миналата година, когато производствени нива през ноември бяха 3,668,000. Тона. Хърватия достигна минимум производството на стомана. Производствените обеми на производство на сурова стомана са намалели с 29,6% през ноември 2014 г., което е с 10 000 тона. През ноември на фигури от миналата година през ноември са били 14 000 тона.

Франция, Полша, Словакия, Австрия, Чехия, България, Гърция, Люксембург, Холандия и други страни от ЕС, споменати растеж на производството на годишна база. Най-високият процент показа Унгария. Обемите в тази страна сурова стомана превишени резултатите от същия период на миналата година повече от 60% през 2014 година. Натрупаната обема на производството във водещите производители на ЕС е, както следва: 7.9 Полша, Белгия 2.6 Франция 3.7 Холандия 4.3 Великобритания 3.6.

За да гледате всички новини