Новини

Промяна на времето

Правителството на КИТАЙ решава проблема с излишък на капацитет

Правителството на КИТАЙ решава проблема с излишък на капацитет

МЕДИИ в КИТАЙ съобщиха, че правителството започна с решаването на проблема на излишните мощности. За тази цел от бюджета на адрес стомана и угледобывающего сектор ще бъдат изпратени до известна сума. Тя ще 15,25 милиарда USD. За затваряне На фабрики и производства ще се използва и инвестиции от местните бюджети. Като цяло по предварителни сметки в проекта инвестират порядъка на 200 милиарда юана годишно. Проект за плащанията ще се извършват в продължение на 5 години.

В края на 2015 година в Китай се е провело Централна икономическа конференция. На нея е отбелязана необходимостта от бързото разрешаване на въпроса на индустриалното свръхпроизводство. За икономиката това е една от петте основни задачи. С този проблем е довело ранния курс на КНР. Той е насочен към разширяване на предлагането. Като резултат — излишни мощности и невостребованная продукти. Най-засегнатите сектори — желязо и стомана и въглища. Въпреки необходимостта от намаляване на продукции, хората страдат не трябва. На конференцията особено подчеркивалась неприемливо нарастване на безработицата.

Бюджетни средства предполага се изразходват именно за намиране на работа засегнати. Тук се включва професионална преквалификация. Квалифицира и възможна необходимост от смяна на местоживеенето. Експерти смятат, че основната част от средствата ще бъдат разпределени на въглероден сектор. В този бранш в следващите години трябва да се махне от порядъка на 10% от капацитета. В резултат без работа рискува да остане от порядъка на 1,8 милиона души. Въпреки това, стоманодобивната индустрия също ще отпусне необходимите средства. Сектор може да разчита на няколко милиарда USDежегодно.

В края на 2015 г., CISA излезе с инициатива за създаване на фонда. Задачата му — да се стимулира закриване на губещи металургични производства. Сега може да се надява на ускоряване на този процес. В крайна сметка трябва да се свие изработване на метал. Заедно с това ще падне и износът на стоманени продукти. Резултатите трябва да се забелязва вече през 2016 година.

Митническата служба на КНР публикува данните за декември 2015 година. Според тях обемът на износа на страната достигна 10,66 милиона тона. Този процент е 11% по-висока ноември на резултатите. Той се нарежда на 2ро място в историята, зад резултатите септември 2015 година. През 2015 г. износът от КИТАЙ достигна 112,42 млн. тона продукция. В сравнение с 2014 г. показатели са се увеличили с 19,9%.

За да гледате всички новини