Новини

Промяна на времето

Severstal – резултати 2015 г.

Severstal – резултати 2015 г.

Компанията предостави на резултатите от работата през 2015 година. Производство на стомана в IVквартале падна с 5% спрямо ІІІквартала. Резултатите са достигнали ниво в 2,89 милиона тона. Този процент се дължи ниски сезонни търсенето на вътрешния пазар. Също така отчитат и намаляване на обема на производство на Balakovo. Производство на чугун в IVквартале остава почти на същото ниво, достигайки 2,34 милиона тона. В ІІІквартале производство на метал възлиза на 2,31 милиона тона. Ако говорим за производство на стомана, трябва да се вземат предвид ремонтните дейности. Те засегна, конвертор № 1, сортова УНРС, ПУДРА № 4, № 5. Продажба на полуфабрикати в IVквартале се е увеличил с 88% спрямо ІІІквартала. Съответно намалява и запаси от този продукт.

Намалява и процентът на консолидираните продажби сравнително ІІІквартала. Спадът достигна 13% до ниво от 2,62 милиона тона. Тази тенденция има на фона на сезонно намаляване на потреблението на строителния сектор продукти. Не се променя обемът на продажбите на продукти с висока добавена стойност. Той остава на нивото на 47%. Прилагането на сегашната ютия концентрат падна на 15%, като се има предвид малкия търсенето на трети страни купувачи.

Специалистите на «Северстал» смятат, че разходите холоднокатаного, сорта и горячекатаного за наемане ще се увеличи. На вътрешния пазар цената му ще се повиши с 3−6%. Цената за наемане на покритие може да се увеличи на 1−3%. Не е изключено, че през март увеличението на цените ще се запази. На руския пазар дкц в последно време се наблюдава влошаване на ситуацията. Сега, обаче, се наблюдава подобряване на глобалната конюнктура. Влияющую роля играе продължаващото отслабване на националната валута. Така че е напълно възможно нарастване на вътрешната стойност на плоски валцовани. Специалистите на «Северстал» са изчислили нивото на намаляване на търсенето на вътрешния пазар през 2015 година. По техните данни потребление на стоманени продукти са намалели с 12%.

Въпреки някои трудности, компанията възнамерява да инвестира в производство. През 2016 година «Северстал» затратит на развитие около 43 млрд. RUB. На 2015 година компанията прогнозировала инвестиции на ниво 30 милиарда RUB. Предполага се, че инвестиционната програма тази година ще се фокусира върху основни точки на стратегията. Планирано намаляване на разходите, нарастване на дела на стоки с висока добавена стойност. В собствените си предприятия за производство на стомана компанията ще инвестира 25,6 млрд. RUB. В тази сума са включени 15.2 милиарда RUB, които се очаква да се насочат към проекти за разширяване. В ресурси ще бъдат инвестирани около 17 млрд. RUB. От тях за разширяване на производството е планирано да насочи 7 милиарда RUB.

За да гледате всички новини