Телефон за контакти
в Днепропетровск и в други градове
 • +49 (208) 376-298-00
 • +7 (495) 639-93-00
 • +7 (812) 424-79-70
  8 800 безплатно и с мобилни8 (800) 333-03-10
 • +7 (343) 339-47-71
  8 800 безплатно и с мобилни8 (800) 333-03-10
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (831) 261-38-00
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (3452) 69-21-95
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (8612) 38-85-11
 • +7 (3472) 24-24-19
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (3512) 20-54-09
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (3822) 70-03-03
 • +38 (056) 790-91-90
 • +38 (044) 237-71-11
 • +38 (057) 728-53-24

Новини

Промяна на времето

NLMK приеха нови възможности за мулти-валута програма обмен на облигации

NLMK приеха нови възможности за мулти-валута програма обмен на облигации

На двадесет и осми октомври по време на среща на директорите на международната стоманодобивната компания Група Р. П. «Новолипецкий стомана», активи, които се намират в Русия, САЩ и Европейския Съюз, е прието решение за одобрение на параметрите на новата постоянна мулти-валута програма обмен на облигации.

Според участниците в съвета, приемането на такова решение ще позволи на фирмата, ако е необходимо, за да се включи парични активи от местния пазар на дългови капитал. Такива възможности в случай на заем създават група за по-гъвкави условия за условия и срокове.

Максимална сума на евентуален кредит в рамките на тази програма се ограничава до двеста хиляди рубли или нейния еквивалент в друга валута. Максималният срок за изплащане в съответствие с условията на приетата програма — тридесет години, за всяко съобщение.

Днес в обращение се използват десет годишни облигации на групата на две емисиите проведени през 2011 и 2015 г., за пет милиарда рубли всяка, годишна лихва големи доходи, които 8,05% и 11.1 съответно.

В края на второто тримесечие на текущата година група NLMK имаше своите кредити с издаването на еврооблигации: петгодишни облигации с падеж през 2018 г., с лихвен процент 4,45 на сто в размер на 800 милиона долара; или седем облигации с окончателното плащане през 2023 г. и лихвен процент-4.5 на сто в размер на 700 милиона долара и или седем облигации процент, който е 4,95, сумата от 500 милиона долара, за изплащането на които трябва да се проведе през 2019 година.

Общият дълг на комбината в края на второто тримесечие на 2016 г. е почти три милиарда долара, а нетната, на свой ред — 1,16 милиарда долара.

Председателят на Групата на РП «NLMK» — Владимир богатството на лисин консолидировал си 85,54% от акциите на баланс «Fletcher Group Holdings», десет разписки върху акции на компании, чиято основна маса, която сега е концентрирана на Лондонската фондова борса, отговарят на една акция.

В същото време, коментира взето NLMK решение, вицепрезидент на групата за финансиране Григорий Федоришин прави акцент върху това, че в настоящия момент финансовата стабилност на компанията да остане на задоволително ниво, следователно, може да се заключи, че в скоро време привлечени средства привлечени отвън не ще.

Освен това, на 28 октомври беше взето решение за сключването на няколко сделки, при които групата NLMK е доста интересува, тъй като ги положителен резултат, обещава компанията значително финансово изгодни.

Стоим се отбележи, че взетите на срещата решения, могат да създадат положителна тенденция в икономическото положение на компанията, и да помогне за изплащане на външния дълг.

За да гледате всички новини
Обадете се върна в 30 секунди.
Free!
Обр