Телефон за контакти
в Днепропетровск и в други градове
 • +49 (208) 376-298-00
 • +7 (495) 639-93-00
 • +7 (812) 424-79-70
  8 800 безплатно и с мобилни8 (800) 333-03-10
 • +7 (343) 339-47-71
  8 800 безплатно и с мобилни8 (800) 333-03-10
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (831) 261-38-00
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (3452) 69-21-95
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (8612) 38-85-11
 • +7 (3472) 24-24-19
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (3512) 20-54-09
 • 8 (800) 333-03-10
  8 800 безплатно и с мобилни+7 (3822) 70-03-03
 • +38 (056) 790-91-90
 • +38 (044) 237-71-11
 • +38 (057) 728-53-24

Новини

Промяна на времето

На "Северстал" съобщават за значителни промени в икономическата сфера

На

Предприятието «Северстал» а така също и неговите дъщерни организации е публикуван доклад за финансовата ситуация през gone година. Фиксирана нетният размер на печалбата на Група предприятия се е увеличил през изминалата година почти три пъти и е повече от един и половина милиарда долара. През 2015 г. печалба скомпилировала малко повече от 550 милиона долара.

В последната четвърт на две хиляди хvi година общата печалба на компанията възлиза на над триста милиона долара. Тази сума е с 25 на сто по-малко, отколкото през третото тримесечие. Основните фактори такава ситуация са станали следните. На първо място това са смяна на курса, както и промяна на приходите във връзка с това. Нататък трябва да обезценяване на преговори активи и, като резултат, да ги отпишат. Е, последното, низходящо выбытия основната маса на средства.

Печалбата на дружеството за изминалата година е намалял с 9 процента в сравнение с миналата година. Е тя почти шест милиарда долара. На това, което е показател намалява, влияние върху спада на средната цена на продажба на продукти на стоманодобивната компания «Северстал». Това се случи в началото на изминалата година се дължи-диференцирани менюта падащото тенденциите на световния пазар. Толкова е засегнала леко намаляване на броя на продажбите.

За четвъртото тримесечие на две хиляди хvi г. обемът на приложения възлизат на над 1,5 милиарда долара, те са се увеличили от 4 на сто. Влияние върху динамиката На увеличаване на продажбите и засилване на търсенето на вътрешния пазар. А също така е диверсификация на износа и са се увеличили средните цени на готовата продукция и суровините. Оползотворяване на капацитета на Групата производители е почти стопроцентова.

Показатели ЕБИТИДА падна на 9%, поради намаляване на продажбите и на средните цени на изпълнението. Подобни резултати на «Северстал» за тримесечие 4 16 години са намалели с 10% за последните месеци.

Общите дългове на «Северстал» до края на 2016 година, е намалял с почти четири процента. Прозрачни дългове падна на девет на сто и възлиза на осемстотин петдесет и девет долара. Този чист дълг намалява до 0,4 през последните три месеца на 2016 г. (октомври, ноември, декември). През третото тримесечие той възлиза на 0,5. Динамиката на обуславливало спад в нетните задължения и увеличението ЕБИТИДА за дванадесет месеца. Сред сталевых корпорации в света на «Северстал» остава най-малък показател на чист дълг.

За да гледате всички новини
Обадете се върна в 30 секунди.
Free!
Обр