Новини

Промяна на времето

АрселорМиттал инвестирани над 6 млн. долара в технология

АрселорМиттал инвестирани над 6 млн. долара в технология

АрселорМиттал Темиртау е инвестирала над 6 милиона долара за подобряване на свойствата на продукта. Подходящ за завършване на първия етап на въвеждането на МОН на проекта, осигуряване на средства за автоматизация на оперативните процеси, информационна подкрепа. Изпълнението на проекта се състоя в листопрокатном и сортопрокатном цеха, в района в непрекъсната стоманена леене. Благодарение на системата на МОН е предвидено оперативно планиране, се извършва счетоводство на производство, качеството на стоманени продукти. Успява да проследи историята на всички продукти, анализ на изпълнението, извършване на оборудване за управление. Също така системата е в състояние да се определи нивото на отговорност на персонала на всеки производствен етап от веригата. На всички ръководни точки монтирани монитори, които позволяват проследяване на производствения процес в цеховете. Благодарение на системата успява да разсее проблеми в началния етап. Се провежда от техния анализ, се вземат мерки за предотвратяване на тяхното повторно възникване.

Втората фаза на въвеждане на МОН трябва да се проведе в 2018—2019 година. Системата предполага се поставите на мястото на участък от горещо поцинковани, в листопрокатные магазин, в трубоэлектросварочные клон и магазин боядисване. Следните етапи по изпълнение на проекта се очаква да бъдат реализирани в 2019—2023 години. Предполага се, че те охватят всички останали производство.

Първият етап от въвеждането на завършен почти изцяло — на 95%. Изпълнението му значително ще улесни дейността на операторите на производство. В цеховете за автоматизирано отчитане на произведена продукция, определяне на нейните действителното тегло. Стана възможен контрол с оглед на технологичните параметри. Ръководители сигурни, че реализацията на проекта ще позволи значително да подобри качеството на произвежданите от дружеството продукти.

За да гледате всички новини