Телефон за контакти
в Днепропетровск и в други градове
  • +49 (208) 376-298-00
  • +38 (056) 790-91-90
  • +38 (056) 790-91-90
  • +38 (056) 790-91-90

Новини

Промяна на времето

На Магнитогорском желязо и стомана работи комбинате се строи нова аглофабрика

За да гледате всички новини
Обадете се върна в 30 секунди.
Free!
Обр